LIVRABILE

PL1: ANALIZA ȘI COLECTAREA DATELOR

L1.1Pregătirea implementării generale a proiectului asigurată• A1.1.1. Participarea la reuniunea membrilor proiectului• A1.1.2. Elaborarea Manualului Proiectului
• A1.1.3. Elaborarea și semnarea acordurilor de parteneriat
 
L1.2Necesitățile companiilor pentru Învățământ Superior Dual (DHE) identificate
• A1.2. Finalizarea sondajelor privind necesitățile companiilor pentru DHE
 

PL2: MODEL DE EDUCAȚIE SUPERIORĂ FLEXIBILĂ ȘI GENERICĂ (DHEM) 

L2.1Model de învățământ superior dual (DHEM) flexibil și generic dezvoltat
• A2.1.1. Formarea grupurilor de lucru ale proiectului
• A2.1.2. Efectuarea de vizite de studiu la partenerii UE
• A2.1.3. Organizarea Atelierului de experți COOPERA
 

PL3: CREAREA CONDIȚIILOR JURIDICE ȘI A ALTOR CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA DHE 

L3.1Cartea albă privind DHE elaborată
• A3.1.1 Formarea Grupului de Lucru pentru Politici Naționale (NPTFG)
• A3.1.2 Elaborarea cărții albe despre DHE
 
L3.2Recomandări pentru modificări la Legea învățământului superior asigurate
• A3.2. Crearea de modificări la Legea învățământului dual și Legea învățământului superior
 
L3.3Liniile directoare privind implementarea DHE elaborate
• A3.3. Elaborarea liniilor directoare privind implementarea DHE
 

PL4: TESTARE PILOTĂ A DHEM-ULUI FLEXIBIL ȘI GENERIC 

L4.1Programe duale de studiu elaborate
• A4.1.1. Identificarea și definirea conceptuală a programelor de studii duale
• A4.1.2. Elaborarea și semnarea acordurilor
 
L4.2Materiale pentru DHEM specifice elaborate
• A4.2. Elaborarea materialelor de instruire
 
L4.3Echipament achiziționat
• A4.3. Achiziționarea de echipamente
 
L4.4Pilotarea programelor de studiu dual realizată
• A4.4. Pilotarea programelor de studii duale
 
L4.5Feedback-ul părților interesate asigurat
• A4.5. Asigurarea feedback-ului părților interesate cu privire la programele de studii duale
 

PL5: ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI MONITORIZARE 

L5.1Rapoarte de evaluare interne întocmite
• A5.1.1 Elaborarea manualului de monitorizare și evaluare
• A5.1.2 Efectuarea vizitelor de monitorizare
• A5.1.3 Elaborarea rapoartelor de evaluare internă
 
L5.2Rapoarte de evaluare externe întocmite
• A5.2.1. Elaborarea rapoartelor externe
• A5.2.2. Raport de audit
 
L5.3Ajustarea procedurilor și reglementărilor realizate
• A5.3. Organizarea, ajustarea reglementărilor și a procedurilor
 

PL6: DISEMINARE, EXPLOATARE ȘI DURABILITATE 

L6.1Campanie internațională realizată
• A6.1.1 Definirea planului de diseminare, exploatare și sustenabilitate
• A6.1.2 Proiectarea materialelor de identitate a proiectului și a paginii web
 
L6.2Campanie națională realizată
• A6.2. Diseminarea mass-media națională
 
L6.3Campanie universitară realizată
• A6.3.1 Evenimente de diseminare la nivel de universitate
• A6.3.2 Diseminare în mass-media instituțională
 
L6.4Rapoarte de diseminare și durabilitate întocmite
• A6.4 Pregătirea rapoartelor de diseminare și durabilitate
 
L6.5Rapoarte de exploatare întocmite• A6.5 Pregătirea rapoartelor de exploatare  
L6.6Conferința finală organizată
• A6.6 Organizarea conferinței finale
 

PL7: MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

L7.1Gestionare generală eficientă asigurată
• A7.1. Gestionarea de zi cu zi a managementului de proiect
 
L7.2Reuniuni ale Comitetului Director organizate
• A7.2. Prima întâlnire a consorțiului• A7.2. A doua întâlnire a consorțiului
 
L7.3Raport intermediar și final prezentat